De Kooracademie Breda leidt kinderen op in de klassieke koormuziek

Kinderen kunnen al vanaf 4 à 5 jaar terecht op deze hoogwaardige zangopleiding in koorverband.

Naast een breed klassiek repertoire, goed stemgebruik en de techniek om zelfstandig muziek in te studeren, krijgen de kinderen nog een aantal belangrijke waarden mee in onze opleiding:

  • De kinderen leren goed samen te werken en af te stemmen op elkaar.
  • Ze leren om met respect met elkaar om te gaan.
  • Ze leren gedrag dat past bij repetities, concerten of zelfs een tournee.
  • Ze leren verschillende andere muziekgezelschappen kennen en bouwen aan een grote concertervaring.
  • Ze vergroten hun zelfvertrouwen, doordat ze zullen optreden voor allerlei soorten publiek op allerlei soorten locaties.

Maar bovenal ontdekken ze dat het heel leuk en uitdagend is om samen met anderen op een hoog niveau te kunnen zingen!

Het Sacramentskoor Breda

De Kooracademie Breda is ontstaan uit het Sacramentskoor Breda. Dit koor kende al een lange traditie van zingende jongens. Vanaf de oprichting van het koor in 1926 is er al gestreefd om in de combinatie van jongens en mannen op een zo hoog mogelijk niveau klassieke muziek ten gehore te brengen. Waar de katholieke kerk halverwege de vorige eeuw nog hoogtij vierde en de nieuwe leden van het koor bij wijze van spreken voor het oprapen lagen, is dat tegenwoordig een heel ander verhaal geworden. Naar de kerk gaan is geen vanzelfsprekendheid meer en kinderen krijgen van thuis en school uit weinig muzikale bagage meer mee. Het is onze passie om kinderen binnen hun opvoeding in aanraking te laten komen met het prachtige culturele erfgoed van de klassieke koormuziek. Dit mag niet verloren gaan. Vandaar dat het bestuur van het Sacramentskoor in 2019 heeft besloten het roer drastisch om te gooien en over te gaan tot het oprichten van de Kooracademie Breda.
Het Sacramentskoor blijft voortbestaan als onderdeel van de Kooracademie Breda (zie ook bij koren).

Agenda

Actuele berichten

Start nieuwe groep vooropleiding

Voor kinderen uit groep 1-2 van het basisonderwijs.   Zodra het kan en mag willen we gaan starten met een nieuwe groep bij meester Rolf. Deze groep starten we naar aanleiding van de interesse die er was na het project 'Kleuterzingen en theeleuten'. Tijdens dit...

Gevolgen coronamaatregelen overheid

Beste ouders/verzorgers en koorleden, Naar aanleiding van de persconferentie van hedenavond kunnen wij niet anders dan ons programma in en rond de kerstdagen geheel laten vervallen.Concerten mogen we niet geven. Hoewel er niets over is gezegd, lijken vieringen met...

Wil je meedoen met Kleuterzingen en Theeleuten? (Winterversie)

Stichting koorzang en educatie organiseert samen met Kooracademie Breda 4 aaneensluitende  woensdagochtenden in december Kleuterzingen en Theeleuten. We gaan zingen met de kleuters en theeleuten met de volwassenen. Kinderen vinden  zingen van nature leuk. Het is goed...

Werkdag en uitstapje

Op zaterdag 6 november hebben de kinderen van de Kooracademie tijdens een speciale werkdag het kerstrepertoire in de 'grondverf' gezet. Aansluitend was er nog een leuk uitstapje voor alle kinderen.  De kinderen van de Concertklas trapten de dag af. Ze hadden een...

Sportief zomerkamp Kooracademie

Ieder jaar houden we met de kinderen van de Kooracademie een zomerkamp. Het zogenaamde 'Koorkamp'. Anders dan de naam doet vermoeden, gaan we dan een keertje niet zingen. We organiseren dan allerlei spellen voor jong en oud om de onderlinge sociale band te versterken....

Open voor jongens én meisjes

Waar bij het Sacramentskoor van oudsher alleen jongens en mannen konden zingen, staan de opleidingen en koren van de Kooracademie Breda open voor jongens én meisjes.

De jonge kinderen zingen gemengd.

Later worden de jongens en meisjes gesplitst in aparte koren.

Wil je meer van de agenda of berichten zien? Kijk dan op de pagina berichten.

X