De Kooracademie Breda leidt kinderen op in de klassieke koormuziek

Kinderen kunnen al vanaf 4 à 5 jaar terecht op deze hoogwaardige zangopleiding in koorverband.

Naast een breed klassiek repertoire, goed stemgebruik en de techniek om zelfstandig muziek in te studeren, krijgen de kinderen nog een aantal belangrijke waarden mee in onze opleiding:

  • De kinderen leren goed samen te werken en af te stemmen op elkaar.
  • Ze leren om met respect met elkaar om te gaan.
  • Ze leren gedrag dat past bij repetities, concerten of zelfs een tournee.
  • Ze leren verschillende andere muziekgezelschappen kennen en bouwen aan een grote concertervaring.
  • Ze vergroten hun zelfvertrouwen, doordat ze zullen optreden voor allerlei soorten publiek op allerlei soorten locaties.

Maar bovenal ontdekken ze dat het heel leuk en uitdagend is om samen met anderen op een hoog niveau te kunnen zingen!

Het Sacramentskoor Breda

De Kooracademie Breda is ontstaan uit het Sacramentskoor Breda. Dit koor kende al een lange traditie van zingende jongens. Vanaf de oprichting van het koor in 1926 is er al gestreefd om in de combinatie van jongens en mannen op een zo hoog mogelijk niveau klassieke muziek ten gehore te brengen. Waar de katholieke kerk halverwege de vorige eeuw nog hoogtij vierde en de nieuwe leden van het koor bij wijze van spreken voor het oprapen lagen, is dat tegenwoordig een heel ander verhaal geworden. Naar de kerk gaan is geen vanzelfsprekendheid meer en kinderen krijgen van thuis en school uit weinig muzikale bagage meer mee. Het is onze passie om kinderen binnen hun opvoeding in aanraking te laten komen met het prachtige culturele erfgoed van de klassieke koormuziek. Dit mag niet verloren gaan. Vandaar dat het bestuur van het Sacramentskoor in 2019 heeft besloten het roer drastisch om te gooien en over te gaan tot het oprichten van de Kooracademie Breda.
Het Sacramentskoor blijft voortbestaan als onderdeel van de Kooracademie Breda (zie ook bij koren).

Agenda

Actuele berichten

Eerste diploma behaald!

Afgelopen augustus zijn we gestart met de nieuwe kooropleiding volgens de methode Nachtegaal. De kinderen zijn daar enthousiast mee aan de slag gegaan. Belangrijke onderdelen hierbij zijn notenschrift en solfège. Het is Felix gelukt om als eerste leerling deel 1 met...

Digitale Meezing-Matthäus

Normaalgesproken zijn de weken voor Pasen de drukste weken voor de kinderen van de Kooracademie. We worden namelijk veel gevraagd voor allerlei uitvoeringen van de Matthäus Passion, verspreid over het hele land. Vorig jaar zette Corona daar plotseling een grote streep...

Paashaas gevonden!

Gelukkig kunnen in deze moeilijke tijden de kinderen van de Kooracademie gewoon blijven zingen. Ze hebben de afgelopen periode hard gewerkt en maken grote sprongen vooruit! Daarom werd het tijd om ze eens andere sprongen te laten maken. De kinderen van de...

Alle kerstactiviteiten geannuleerd

Tot ons groot verdriet moeten we u laten weten dat we vanwege de strenge lockdownmaatregelen van de overheid al onze activiteiten hebben moeten annuleren tot aan 19 januari. Zeer spijtig voor al die mensen die zo hard  hebben gewerkt om een mooie muzikale Kerst voor...

Sinterklaas denkt aan Kooracademie

Terwijl de mannen van het koor thuis zitten i.v.m. de Corona maatregelen, wordt er door de kinderen van de Kooracademie hard doorgerepeteerd. Dat enthousiaste gezang in Breda was de Sint niet onopgemerkt gebleven. Omdat ook de Sint zelf niet kon komen, heeft hij de...

Open voor jongens én meisjes

Waar bij het Sacramentskoor van oudsher alleen jongens en mannen konden zingen, staan de opleidingen en koren van de Kooracademie Breda open voor jongens én meisjes.

De jonge kinderen zingen gemengd.

Later worden de jongens en meisjes gesplitst in aparte koren.

Wil je meer van de agenda of berichten zien? Kijk dan op de pagina berichten.

X