Organisatie

De Kooracademie Breda is niet zomaar een muziekschool. Het is veel meer dan dat. Natuurlijk staat muziekeducatie gericht op koorzang centraal, maar daar omheen gebeurt nog veel meer.

De kooropleiding van de academie bestaat uit verschillende onderdelen: Vooropleiding, Koorklas en Concertklas. Voor die opleiding zijn verschillende materialen nodig en de opleiding wordt gegeven door verschillende muzikale experts. Ieder met een eigen deskundigheid.

Maar we leiden niet alleen op, we willen natuurlijk ook laten horen wat we kunnen. Dat doen we tijdens concerten en diensten. Vaak organiseren we die zelf, maar met enige regelmaat worden we ook gevraagd door andere organisaties. Speciaal voor die uitvoeringen vormen we speciale projectkoren. De samenstelling van zo’n projectkoor kan variëren. Dat zal afhankelijk zijn van de vraag en het repertoire.

Naast de opleiding en de uitvoeringen, worden er ook extra activiteiten georganiseerd. Dit heeft als doel de onderlinge band te verstevigen. Denk daarbij aan zomerkamp activiteiten, speldagen, werkdagen en koorreizen naar het buitenland.

De Kooracademie heeft een bestuur en verschillende commissies en werkgroepen. Dit zijn allemaal vrijwilligers die de Kooracademie en de projectkoren een warm hart toedragen. Die vrijwilligers kunnen uit het eigen mannenkoor komen, maar ook uit de ouders van de kinderen of zelfs enthousiaste buitenstaanders.
De muzikale staf zijn allemaal professionals.

Wil en kun jij ook iets betekenen voor deze unieke club? Meld je dan aan via info@kooracademiebreda.nl.

Wil je in contact komen met iemand van de muzikale staf?
Stuur ons dan een e-mail naar info@kooracademiebreda.nl.