Kooropleiding

 De Kooracademie Breda leidt kinderen op in de klassieke koormuziek.

Kinderen kunnen al vanaf 4 à 5 jaar terecht op deze hoogwaardige zangopleiding in koorverband.

Naast een breed klassiek repertoire, goed stemgebruik en de techniek om zelfstandig muziek in te studeren, krijgen de kinderen nog een aantal belangrijke waarden mee in onze opleiding:

  • De kinderen leren goed samen te werken en af te stemmen op elkaar.
  • Ze leren om met respect met elkaar om te gaan.
  • Ze leren gedrag dat past bij repetities, concerten of zelfs een tournee.
  • Ze leren verschillende andere muziekgezelschappen kennen en bouwen aan een grote concertervaring.
  • Ze vergroten hun zelfvertrouwen, doordat ze zullen optreden voor allerlei soorten publiek op allerlei soorten locaties.

Maar bovenal ontdekken ze dat het heel leuk en uitdagend is om samen met anderen op een hoog niveau te kunnen zingen!

Vooropleiding A en B

Vanaf 4 à 5 jaar kunnen kinderen al starten op de Kooracademie. Deze kinderen komen dan in één van onze vooropleidinggroepen. In de vooropleiding draait het nog vooral om het beleven van de muziek. Met liedjes, spelletjes en beweging ontdekken de kinderen hoe leuk het is om met elkaar muziek te maken en hoe mooi muziek kan zijn.
De vooropleiding wordt dit jaar op twee locaties gegeven. Op onze hoofdlocatie in de Sacramentskerk in Breda en daarnaast in de Lucaskerk in de Haagse Beemden. De overige opleidingsgroepen zijn allemaal gehuisvest op onze hoofdlocatie.

Koorklas A en B

Vanaf 7 à 8 jaar stromen de kinderen door naar achtereenvolgens Koorklas A en B. Binnen deze Koorklassen is er wekelijks aandacht voor stemvorming, solfège (notenschrift en toontreffen) en worden diverse koorwerken ingestudeerd. Zo wordt er 2 maal per jaar toegewerkt naar een speciaal concert.
In Koorklas B zijn de kinderen al in staat om zelfstandig muziek in te studeren en worden ze verder voorbereid op het geven van concerten. Afhankelijk van hun vorderingen kunnen deze kinderen al meedoen bij enkele concerten van de Concertklas.

Dit filmpje geeft een impressie over welke onderdelen er in onze opleiding zitten.

Concertklas

Na Koorklas B stromen de kinderen door naar de Concertklas. De Concertklas vormt het officiële koor van de Kooracademie Breda. Er is dan voor de kinderen nog steeds zang- en solfège les, maar daarnaast komt er steeds meer nadruk te liggen repertoirestudie. De Concertklas zal meerdere keren per jaar een uitvoering geven in binnen- en buitenland, soms in samenwerking met andere koren of zelfs grote orkesten (denk aan de jaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus Passion van J.S. Bach). Bij uitvoeringen kan de Concertklas in verschillende samenstellingen optreden (alleen jongens, alleen meisjes of gemengd, al dan niet aangevuld met een mannenkoor).

Doorgroeien

Kinderen groeien door. Dus ook op de Kooracademie. Daar bieden we ze ook alle kansen toe. Als de kinderen starten op het middelbaar onderwijs, starten ze bij ons in de Concertklas Jeugd. Vaak zijn de kinderen dan toe aan grotere uitdagingen en moeilijkere muziek. Daarnaast vragen pubers nou eenmaal een andere aanpak dan jonge kinderen. Voorop blijft staan dat ze samen veel lol beleven aan het uitvoeren van klassieke koormuziek op een zo hoog mogelijk niveau.
De Concertklas Jeugd kan zelfstandig uitvoeringen geven, maar ook in combinatie met de Concertklas of mannenkoor / vrouwenkoor.
Uit ervaring weten we dat mensen die in hun jeugd intensief met koorzang zijn omgegaan, de rest van hun leven op een of andere manier met muziek bezig blijven. Daarom kunnen deze jongeren natuurlijk doorstromen in ons eigen mannen-, vrouwen of gemengd koor. Maar ze zullen ongetwijfeld ook met open armen bij andere amateur of zelfs (semi)professionele gezelschappen ontvangen worden.
Het doorstromen naar een hoger niveau van de kooropleiding wordt niet persé bepaald door de leeftijd van de kinderen. De leeftijd is slechts een globale indicatie. We zullen hierbij vooral kijken naar de kennis en vaardigheden van de individuele kinderen.

De muziekmethode

Bij de kooropleiding gebruiken we de boeken van de methode ‘Nachtegaal’. Uit deze methode krijgen de kinderen muziektheorie en solfège les. De methode ‘Nachtegaal’ bestaat uit 4 delen. Met ieder deel is een kind ongeveer één jaar bezig.
Het onderstaande filmpje is een NPS documentaire over het Nieuw Amsterdams Kinderkoor. Zij werken met dezelfde methode. Onze werkwijze is vergelijkbaar met die van het Nieuw Amsterdams Kinderkoor.

Wil je meer informatie over het aanmelden? Kijk dan snel op de pagina aanmelden.