Het Sacramentskoor Breda

Het Sacramentskoor Breda staat in een oude traditie van kerkkoorzang door jongens en mannen. Het koor is in 1926 opgericht en is sinds die tijd altijd verbonden geweest aan de Sacramentskerk in Breda. De Kooracademie Breda is voortgekomen uit het Sacramentskoor Breda.
Als de jongens van de Kooracademie samen met het Mannenkoor een religieuze viering opluisteren in de Sacramentskerk, dan gebeurt dat altijd onder de naam van het Sacramentskoor.
Meer informatie over het Sacramentskoor: https://www.sacramentskoor.nl/sacramentskoor.

Jongenskoor

De jongens van de Kooracademie kunnen als zelfstandige groep optreden. Dit kan bij eigen concerten zijn, maar meestal gebeurt dit op aanvraag van een organiserende partij. Dat is dan vaak in samenwerking met een ander muziekgezelschap. Zo wordt vaak bij de uitvoering van een Matthäus Passion gevraagd om een jongenskoor. Onze jongens treden dan op onder de naam ‘Jongenskoor van de Kooracademie Breda’.

Meisjeskoor

Net als de jongens, kunnen ook de meisjes van de Kooracademie als zelfstandige groep optreden. Als dit gebeurt, dan treden ze op onder de naam ‘Meisjeskoor van de Kooracademie Breda’.

Kinderkoor

Als de jongens en de meisjes gemengd optreden, zullen ze dat onder de naam ‘Kinderkoor van de Kooracademie Breda’ doen. Indien het voor een organiserende partij niet uitmaakt of er jongens of meisjes zingen, zullen we in gemengde samenstelling optreden. Hierdoor kunnen we meer volume waarborgen of juist meer selecteren op kwaliteit. Dit zal altijd afgestemd worden met de organiserende partij.

Mannenkoor

Ook de mannen van het koor kunnen zelfstandig optreden. Dit gebeurt bij eigen projecten of bij het opluisteren van speciale religieuze bijeenkomsten. Dit gebeurt dan vaak onder de naam van ‘Mannen van het Sacramentskoor Breda’.

Wil je één van de projectkoren boeken? Stuur ons dan een mail met het verzoek naar ons secretariaat: info@kooracademiebreda.nl.

X