Kinderkoor

Als de jongens en de meisjes gemengd optreden, zullen ze dat onder de naam ‘Kinderkoor van de Kooracademie Breda’ doen. Indien het voor een organiserende partij niet uitmaakt of er jongens of meisjes zingen, zullen we in gemengde samenstelling optreden. Hierdoor kunnen we meer volume waarborgen of juist meer selecteren op kwaliteit. Dit zal altijd afgestemd worden met de organiserende partij.

Jongenskoor

De jongens van de Kooracademie kunnen als zelfstandige groep optreden. Dit kan bij eigen concerten zijn, maar meestal gebeurt dit op aanvraag van een organiserende partij. Dat is dan vaak in samenwerking met een ander muziekgezelschap. Zo wordt vaak bij de uitvoering van een Matthäus Passion gevraagd om een jongenskoor. Onze jongens treden dan op onder de naam ‘Jongenskoor van de Kooracademie Breda’.

Meisjeskoor

Net als de jongens, kunnen ook de meisjes van de Kooracademie als zelfstandige groep optreden. Als dit gebeurt, dan treden ze op onder de naam ‘Meisjeskoor van de Kooracademie Breda’.

Het Sacramentskoor

Het Sacramentskoor staat in een oude traditie van kerkkoorzang door jongens en mannen. Het koor is in 1926 opgericht en is sinds die tijd verbonden geweest aan de Sacramentskerk in Breda. Omdat de traditionele invulling van vieringen in de kerk in die bezetting inmiddels niet toekomst bestendig is en daarmee het voortbestaan van het koor onzeker, is er vanuit het Sacramentskoor in 2020 de Kooracademie Breda opgericht. Omdat de naamsbekendheid van het Sacramentskoor Breda groter is, wordt deze naam nog steeds gebruikt als het koor meewerkt aan religieuze bijeenkomsten.

Lees hier meer over het Sacramentskoor en zijn ontstaansgeschiedenis.

Mannenkoor

Ook de mannen van het koor kunnen zelfstandig optreden. Dit gebeurt bij eigen projecten of bij het opluisteren van speciale religieuze bijeenkomsten. Dit gebeurt dan vaak onder de naam van ‘Mannen van het Sacramentskoor Breda’.

Wil je één van de projectkoren boeken? Stuur ons dan een mail met het verzoek naar ons secretariaat: info@kooracademiebreda.nl.